SeniorNet Malmö

Internetcaféer i Malmö med kurser för äldre

seniornet-malmo

Rädda föreningarna på mötesplatsen Tuppen!

Malmö Stad fortsätter slå sönder föreningsverksamheten på Mötesplats Tuppen, en verksamhet som seniorföreningarna med framgång byggt upp under 30 års tid och som skapat Malmös kanske populäraste och mest uppskattade mötesplats i hela staden. Alla vi, som har våra föreningar på Tuppen, måste nu protestera mot planerna på att "fasas" ut med början i höst.

Läs mer

SeniorNet Malmö årsmöte 2016: en sammanfattning

seniornet-malmo-arsm

SeniorNet Malmö avhöll, som brukligt är, föreningens årsmöte i mars månad i Valhallasalen, Bellevue Park, Malmö. Antalet årsmötesdeltagare räknades till över sjuttio medlemmar, en glädjande siffra, som visar med tydlighet att vi fortsatt är på rätt spår.

Läs mer

SeniorNet Sweden årstämma 2016: en sammanfattning

seniornet-sweden-ars

Vår riksförening SeniorNet Sweden avhöll traditionsenligt sin årliga riksstämma i april månad i Landstingshuset, Stockholm. Med som representanter från SeniorNet Malmö deltog Dan Östergaard (ordf.) och Ingrid Lindberg (vice ordf. och sekreterare) tillsammans med deltagare från ett trettiotal klubbar landet runt.

Läs mer

Föreningarna ut från Mötesplats Tuppen?

foreningarna-ut-fran

Det är tyvärr mycket stor risk att föreningslivet försvinner från Mötesplats Tuppen på Tessins väg 10 i Malmö. Långt gångna planer finns på att göra om mötesplatsen till en öppen mötesplats för alla.

Föreningar vars verksamhet bygger på betalande medlemmar och som inte öppnar upp för alla besökare, och jag menar alla, måste söka sig efter ny lokaler. I stort berör detta ett trettiotal föreningar.

Läs mer

Har du skaffat nytt lösenord till SeniorNet Sweden?

har-du-skaffat-nytt-

Vår huvudorganisation SeniorNet Sweden i Stockholm har nyligen flyttat sin webbsida med tillhörande medlemsregister till ett nytt webbhotell. Det innebär tyvärr att du som medlem måste skapa ett nytt lösenord för att komma åt dina personliga uppgifter hos SeniorNet.

Läs mer

Köpsugen på iPhone 6S eller 6S Plus?

kopsugen-pa-iphone-6

Apple släpper nu iPhone 6S och 6S plus på den svenska marknaden efter ha varit tillgänglig på den amerikanska några veckor. Vilken ska man då välja? Det finns en del viktiga saker tänka på innan köpet.

Läs mer

Malmö för 50 år sedan

malmo-for-50-ar-seda

Med Lantmäteriets nya karttjänst kan du jämföra hur det såg ut i sydvästra Skåne för 50 år sedan med hur det ser ut idag.  Lanmäteriet har även lagt ut flyg- och satellitbilder som visar Stockholm och Göteborg.

Läs mer

Arkiv