SeniorNet Malmö

Seniorer lär seniorer IT

seniornet-malmo
© SeniorNet Malmö - seniornet-malmo.se/page/242/artID/2585/html/arsmotet-den-17-mars.html

Årsmötet den 17 mars 2017


Den 17 mars avhölls SeniorNet Malmös årsmöte på Bellevue Park. Mötet samlade 106 medlemmar, glädjande siffror med tanke på att det normalt brukar vara runt 70 deltagare de senaste åren.

Kjell Holmlund valdes till mötesordförande, en uppgift han skött i många år, och till mötessekreterare valdes Ingrid Lindberg.

Styrelsens årsberättelse för år 2016 lades till handlingarna. Revisorernas berättelse redovisades av vår föreningsrevisor Ingrid Nordén. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

150-388-logo_200_75.png

Styrelsen för året 2017

Vår kassör under många år Gun-Britt Lloyd gick hastigt bort tidigare i år till vår stora sorg. Gunnar Jönsson ledamot under flera år avsade sig omval. Ulla Stahlberg gick in istället för Gun-Britt (fyllnadsval 1 år) och Gunnar ersattes av Mats Agrell (2 år). Det ger oss följande styrelse:

  • Dan Östergaard, ordförande
  • Ingrid Lindberg, vice ordförande och sekreterare
  • Mats Agrell, ledamot
  • Ulla Stahlberg, ledamot
  • Vasile Popescu, ledamot
  • Lisbeth Hansson, suppleant
  • Lennart Landström, suppleant

Efter mötet avtackades Kjell och Gunnar med blommor och presentkort för deras insatser.

Arkiv