SeniorNet Malmö

Seniorer lär seniorer IT

seniornet-malmo
© SeniorNet Malmö - seniornet-malmo.se/page/242/artID/2624/html/frukostmote-pa-kompe.html

Frukostmöte på KompetensCenter Malmö


SeniorNet Malmö inbjuden till frukostmöte för kommunikatörer på KompetensCenter i Malmö.

KompetensCenter Idéburen Malmö (KCM) bjöd in till ett frukostmöte den 28 februari 2018. KCM har som syfte att genom kompetensutveckling i den idéburna sektorn skapa hållbar utveckling för föreningslivet i Malmö. Det syftar också till att skapa en medvetenhet hos aktörer i samhället om denna sektors omfattning och potential för samhällsutvecklingen. Projektet drivs av Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation, MIP. MIP har anor från 1945 och huvuduppgiften är att företräda medlemsföreningarna i frågor av intresse för dem.

388-kcm.jpg

Kompetensutvecklingen inom KCM riktar sig till anställda, föreningsledare och föreningars styrelseledamöter, men också till personer som är verksamma inom den idéburna sektorn.

82 organisationer och föreningar medverkar i projektet. ESF-rådet medfinansierar under tre år med 9 miljoner kronor. Medfinansieringen gäller anställd personals lönekostnader och deltagare i olika kurser och aktiviteter i KCM:s regi.

På frukostmötet deltog cirka femton föreningar av olika slag. Några av föreningarna var MISO, Korpen Malmö Vattengympa HIF, ABF Malmö, Konstfrämjandet, Filmcentrum Syd, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö och Malmö E-sport.

Vi diskuterade i två smågrupper om behovet av kompetenshöjning i olika föreningar, vad som kan vara inspirerande i föreningsarbetet, byggande av nätverk och kommunikatörsträffar. Arrangören betonade vikten av att olika föreningar samarbetar kring idéer och projektutveckling. MIP vill ta ett större ansvar för och erbjuda ett bredare utbud av utbildningar för föreningarnas styrelser och ledare i strävan att stödja föreningslivets ambitioner att ta en större plats i samhällsutvecklingen.

Under diskussionens gång informerades om olika bra verksamheter, till exempel Volontärbyråns hemsida (https://www.volontarbyran.org/), där föreningar kan efterlysa hjälp från volontärer och Folkuniversitetets kurs i Digital marknadsföring.

Den 8-9 mars kommer en representant från den centrala Volontärbyrån till KCM för att informera om verksamheten och hålla i workshops.

Ett uppföljande möte med kommunikatörer är planerad till slutet på maj månad.

Vår förening har haft stor nytta av projektet genom utbildningar, workshops, kunskapsutbyte m m. Det har också arrangerats möten med nämnder och politiker där vi varit med och kunnat påverka. Vi använder oss också av forumets "tjänster", t ex Techsoup och Volontärbyrån; bägge tillför föreningen ovärderlig hjälp.

Péter Bódis

Arkiv