SeniorNet Malmö

Seniorer lär seniorer IT

seniornet-malmo
© SeniorNet Malmö - seniornet-malmo.se/page/242/artID/2625/html/fotocirkel-for-senio.html

Fotocirkel för seniorer pågår i Lund


En fotocirkel för seniorer pågår på Träffpunkt Linero i Lund. Det är ett samarbete mellan SeniorNet Malmö och verksamheten för seniorer i Lunds Kommun.

Fotocirkeln startade hösten 2017 i mindre skala och nu har cirkeln 13 deltagare till vårens träffar.

 388-20180226_095203r.jpg

Maria Jönsson Colberger, verksamhetsansvarig vid Träffpunkt Linero har tagit initiativ till studiecirkeln och Mats Agrell från SeniorNet är kursledare.

388-20180226_103318r.jpg

Under våren träffas gruppen fyra gånger för att gå igenom fototeknik och komposition och framför allt för att diskutera bilder. Gruppen gör dessutom två fotoutflykter till platser inom Lund för att samla material och efter avslutad kurs får deltagarna välja ut sina bästa bilder för en utställning på Träffpunkten.

Mats Agrell

Arkiv