SeniorNet Malmö

Seniorer lär seniorer IT

seniornet-malmo
© SeniorNet Malmö - seniornet-malmo.se/page/242/artID/2627/html/nagra-personliga-int.html

Några personliga intryck från årsmötet


Jag var på mitt första årsmöte i SeniorNet Malmö fredag eftermiddag den 16 mars 2018. Det var härligt att komma in i den varma och trivsamma Valhallasalen på Bellevue Park från den iskalla snålblåsten som ven runt husknutarna utomhus. Fikat var framdukat, Dennis Lindgren spelade sprittande toner på pianot och sorlet steg från de 74 mötesdeltagarna.

Avgående ordförande Dan Östergaard inledde mötet med att tacka av Kjell Holmlund, som varit årsmötesordförande i många år, för hans insatser för föreningen. Kjell har varit med sedan det första årsmötet i föreningen. Ordförandeklubban lämnades nu över till Mimmi Garpebring, som svingade den effektivt och fick årsmötet i hamn på 47 minuter blankt. De stadgeändringar som hade antagits under ett extra årsmöte under höstterminen 2017 fastställdes. För övrigt hade inga motioner lämnats in och efter godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas rapport och ekonomiska bokslut skreds till de olika valen. Dan valdes enhälligt om till ordförande för den kommande tvåårsperioden. Barbro Synnergren och Claus Garmer avtackades för sina insatser i valberedningen.

SeniorNet Malmö är en stor och aktiv lokalförening med 549 medlemmar i nuläget. Den blixtsnabba förändringen och utvecklingen på IT-området ställer fortsatta framtida uppgifter för oss seniorer.

 

Efter årsmötet höll Malmös egen spökguide, Jacques Schultze, ett uppskattat föredrag om ”Skånska skrönor och rälia historier”. Jacques är en oöverträffad berättare, som med sin röst, sitt kroppsspråk och sina miner kan levandegöra de mest förunderliga historierna. Man kan nästan se honom framför sig vid en medeltida lägereld eller på Tjuvarnas marknad i Marrakech, där han hade kunnat trollbinda åhörarna. Denna gång bjöd han på fakta och skrönor alltifrån Harald Blåtands dagar till den sista offentliga halshuggningen av två mördare i Malmö till Hedda Anderssons kamp för att få ta studenten i slutet på 1800-talet och bli en av de första kvinnliga läkarna i Sverige.

 

Detta årsmöte var allt sammantaget en mycket trevlig upplevelse.

Péter Bódis

Arkiv