SeniorNet Malmö

seniornet-malmo
© SeniorNet Malmö - seniornet-malmo.se/page/308/html/Kalendarium.html

Kalendarium


Kalendarium för 2017-2018

Senast ändrad 2017-09-23 13:02

BP = Bellevue Park
Vit färg = För medlemmar
Gul färg = För föreningens ideella
Blå färg = För föreningens anställda
Grön färg = Planeringsarbete
Grå färg = Styrelsearbete

Datum Tid Plats Aktivitet Beskrivning
2017-01-09     Vårterminen startar  
2017-01-09 13:00-15:00 BP Budgetmöte Prel budget 2017
2017-01-18 16:30-18:00 BP Styrelsemöte  
2017-01-27 12:00-13:00 BP Föreningsträff  
2017-01-30 13:00-14:00 BP Välkomstträff För nya medlemmar
2017-02-24 12:00-13:00 BP Föreningsträff  
2017-03-03 16:30-18:00 BP Styrelsemöte  
2017-03-17 14:00-16:00 BP Årsmöte  
2017-03-17 16:30-17:00 BP Konstituerande möte  
2017-04-07   Stockholm Årsstämma  
2017-04-08   Stockholm Verksamhetskonferens  
2017-04-25 10:00-13:00 BP Styrelsemöte Arbetsordning
2017-05-15 10:00-12:00 BP Kursmöte Planering höst 2017
2017-05-22 13:30-15:00 BP Personalmöte För anställda
2017-05-29 15:00-17:00 SPF IT-event  
2017-06-09 13:00-15:00 Ribersborg Vårlunch  
2017-06-12     Sommarcaféer  
2017-06-21 10:00-12:00 BP Styrelsemöte  
2017-07-05 10:00-11:00 Telefon Styrelsemöte  
2017-08-14     Höstterminen startar  
2017-09-01 13:00-15:00 BP Föreningsträff  
2017-09-08 13:00-17:00 BP Extra årsmöte Revidering av stadgar
2017-09-22 13:00-15:00 BP Styrelsemöte Webb och social media
2017-10-06 13:00-15:00 BP Föreningsträff  
2017-10-20 13:00-14:30 BP Personalmöte För anställda
2017-10-27 13:00-15:00 BP Budgetmöte Prel budget 2018
2017-11-03 13:00-15:00 BP Föreningsträff  
2017-11-10 13:00-15:00 BP Styrelsemöte Verksamhetsplan och budget
2017-12-01 13:00-15:00 BP Föreningsträff  
2017-12-08     Jullunch  
2017-12-11     Juluppehåll  
2017-01-08     Vårterminen startar  
2018-01-12 13:00-15:00 BP Föreningsträff  
2018-01-19 13:00-15:00 BP Styrelsemöte Omvärldsbevakning
2018-01-12 13:00-15:00 BP Föreningsträff  
2018-02-02 13:00-15:00 BP Föreningsträff  
2018-03-02 13:00-15:00 BP Föreningsträff  
2018-03-09 13:00-15:00 BP Styrelsemöte Inför årsmötet
2018-03-16 13:00-16:00 BP Årsmöte  
2017-03-16 16:30-17:00 BP Konstituerande möte  
2018-04-24   Hyllie Seniormässan  
2018-04-25   Hyllie Seniormässan  
2018-04-26   Hyllie Seniormässan  

Med reservation för eventuella ändringar.